otthonfelújítási támogatás

A 518/2020. (XI. 25.) kormányrendelet (gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról) értelmében 2021. január 1-e és 2022. december 31-e között otthonfelújítási támogatás igényelhető.
A támogatás a felújítási költségek felét, maximum 3 millió forintig téríti vissza utólagosan, amit azok igényelhetnek, akik legalább egy gyermeket nevelnek, és a saját otthonukat szeretnék felújítani, korszerűsíteni. A támogatás célja egyfelől a gyermeket nevelő magyar családok lakhatási körülményeinek javítása, valamint a hazai építőipari ágazat kifehérítése.

A támogatásról szóló kormányrendelet teljes szövegét IDE KATTINTVA olvashatja el.

Kik igényelhetik:

 • legalább egy gyermeket nevelő/váró családok jogosultak a támogatásra
 • házaspárok, élettársak, egyszülős családok is igényelhetik
 • elvált szülők esetében, ha a gyermeket megosztással nevelik, akkor a támogatás is osztható
 • elvált szülők esetében, ha az egyik szülő kizárólagos felügyeleti joggal neveli a gyermeket, akkor egyedül, megosztás nélkül jogosult a támogatásra
 • nem vér szerinti, örökbefogadó szülő, vagy a gyermek nagykorú hivatalos gyámja

Az otthonfelújítási program előírásai szerint gyermeknek minősül:

 • a 12 hetesnél idősebb magzat
 • a 25 év alatti, otthon élő gyermek
 • a 25 év feletti, munkaképességében korlátolt gyermek, aki után a szülő jogosult a GYOD-ra

A támogatás összege:

 • támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3.000.000 forint, az anyagköltség, illetve a munkadíj 50-50%-os arányban szerepelhet, azaz a teljes költségvetésben vagy a munkadíjnak vagy az anyagköltségnek el kell érnie a 25%-ot (példák lejjebb találhatók)
 • a lakásfelújítás utófinanszírozással történik, tehát a felújítást önerőből kell megfinanszírozni. A munkálatok befejezését követően kell a számlákat és az előírt dokumentumokat benyújtani (ügyfélkapun keresztül, postai úton vagy személyesen bármely Kormányablakban).

Feltételek:

 • magyar állampolgár
 • felújítással érintett ingatlanban min. 50% tulajdonjog
 • legalább 1 éves folyamatos TB jogviszony (maximum 30 nap megszakítással) szükséges, ez a vállalkozókra is vonatkozik 
 • együttes igénylés (pl. házastársak) esetén legalább az egyik igénylő rendelkezzen 1 éves TB jogviszonnyal
 • TB jogviszonynak számít a külföldi jogviszony, a felsőoktatási jogviszony és a diplomás GYED is
 • köztartozás mentesség
 • büntetlen előélet
 • 2021 január 1. utáni számlák használhatók fel a támogatáshoz
 • az otthonfelújítási támogatás benyújtásakor legalább egy éve bejelentett lakóhelyként a szülő(k)nek és gyermek(ek)nek is a felújítással érintett lakásban kell élnie (lakcímkártyával igazolható). (kivételt képez a magzat, illetve az egy évnél nem régebben született gyermek, valamint az az eset, amikor az érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére egy éven belül került sor)
 • 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv
 • 25. életévét betöltött gyermek esetén megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői szerv által kiállított igazolás

Támogatható építési tevékenységek:

 • napelemes rendszer telepítése, meglévő cseréje (HMKE)
 • közműszolgáltatás kiépítése, belső hálózatának kiépítése vagy cseréje
  (méretlen fővezetékek, elosztók cseréje)
 • szigetelés
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése
 • külső nyílászárók cseréje felújítása
 • tető csere
 • klímaberendezés beépítése, cseréje
 • belső tér felújítása
 • terasz, loggia erkély építése
 • télikert kialakítása, térburkolat
 • gépkocsibeálló építése
 • akadálymentesítési munkák

Kizáró okok:

 • ha a vállalkozó az igénylőnek közeli hozzátartozója vagy élettársa
 • gazdálkodó szervezet esetében: az igénylő vagy hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője
 • együttes igénylés esetén: a bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell
 • használt lakás vásárláshoz vagy meglévő lakás korszerűsítéshez és bővítéshez igénybe vett otthonteremtési kedvezmény kapcsán már elszámolt
 • a tartózkodási hely címén lévő lakás felújítására a támogatás nem vehető igénybe.

Az igénylés:

A lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően:

60 napon belül kell benyújtani az igényléshez szükséges számlákat, szerződéseket és dokumentumokat, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Elbírálás:

A Kincstárhoz történő beérkezést követően 30 nap áll a Kincstár rendelkezésére.

A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Jóváhagyott támogatást egy támogatói okiratban tájékoztatják, az összeget 5 napon belül a megadott bankszámlára utalják.

A támogatás ellenőrzése:

A kincstár legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni az illetékes Kormányhivatal bevonásával, melyről jegyzőkönyvet készít a Kincstár részére.

Az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást akkor az igénylő a támogatást az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összeget kell visszafizetnie.

Példák:

 1. Felújítás teljes költsége: 6.000.000,- Ft
  Anyagköltség: 4.500.000,- Ft
  Munkadíj: 1.500.000,- Ft
  Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft

Tekintettel arra, hogy a támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 – 1.500.000 Ft-tal teljesül, jár a maximális összeg.

 1. Felújítás teljes költsége: 5.000.000, – Ft
  Anyagköltség: 4.000.000, – Ft
  Munkadíj: 1.000.000, – Ft
  Kifizethető támogatás: 2.000.000, – Ft

A maximális támogatási összeg 2.500.000, – Ft lenne, viszont mivel a munkadíj csak 1.000.000, – Ft-ot tesz ki, az 50-50 %-os szabály akkor érvényesül, ha az anyagköltségből is csak 1.000.000, – Ft-ot veszünk figyelembe, így a kifizethető támogatás 2.000.000, – Ft.

otthonfelújítási támogatásSzékhely: H-9400 SOPRON, Balfi út 87.